velikost textu

Kvalita vysokoškolské výuky z pohledu studentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita vysokoškolské výuky z pohledu studentů
Název v angličtině:
Quality of teaching from students´ point of view
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Zeman
Vedoucí:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Id práce:
210647
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kvalita výuky|student|hodnocení|výukové metody|přednáška|aktivizace|přechod na vysokou školu
Klíčová slova v angličtině:
Teaching quality|student|evaluation|teaching methods|lecture|activation|transition to high school
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na kvalitu vysokoškolské výuky z pohledu studentů. Teoretická část je zaměřena na hledání dosud vytvořených kritérií kvality složek výuky, do kterých patří student, učitel, výukové formy a metody, a čerpá z monografií i empirických výzkumů. V empirické části byly získány pomocí kvalitativně zaměřené výzkumné sondy představy studentů o podobě kvality jednotlivých složek výuky. Účelem práce je rozšířit povědomí o studentských požadavcích na kvalitu a docílit tím vyšší spokojenosti s kvalitou výuky jak u studentů, tak u vyučujících. Klíčová slova: Kvalita výuky, student, hodnocení, výukové metody, přednáška, aktivizace, přechod na vysokou školu
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis aims at the quality of teaching from students‘ point of view. The theoretical framework focuses on looking for current quality criteria of teaching components, into which belong students, teacher, educational forms and methods, and it also gains information from literature and empirical researches. In the empirical part, were collected students‘ ideas about the quality of individual teaching components by qualitatively oriented research. Purpose of this paper is to raise awareness about students‘ requirements of educational quality and to achieve increased satisfaction with the educational quality of both students and teachers. Key words: Teaching quality, student, evaluation, teaching methods, lecture, activation, transition to high school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Zeman 1.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Zeman 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Zeman 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Zeman 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB