velikost textu

Nadané děti na prvním stupni základní školy a jejich sociální dovednosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nadané děti na prvním stupni základní školy a jejich sociální dovednosti
Název v angličtině:
Gifted children at the first level of elementary school and their social skills
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zuzana Jonáková
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
210644
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nadání|emoční inteligence|sociální dovednosti|první stupeň|základní škola|Nadané děti
Klíčová slova v angličtině:
social skills|the emotional intelligence|first level|elementary school|talent|Gifted children
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nadaných dětí prvním stupni základní školy, se specifickým zaměřením na rozvoj jejich sociálních a emočních dovedností. Cílem práce je porozumět faktorům, které u nadaných dětí ovlivňují osvojování sociálních a emočních dovedností, a identifikovat výukové postupy, které nadaným dětem mohou pomoci při rozvoji těchto dovedností. Ve své práci diskutuji koncept nadání a nadaného dítěte a představuji hlavní současné teorie nadání. Věnuji se také historickému přístupu k nadání, který přiblíží, jak se k nadaným dětem přistupovalo postupně až do dnešní doby. Následně se pak věnuji otázce, jak nadaným dětem pomoci k rozvoji sociálních a emočních dovedností a k jejich začlenění do třídního kolektivu. Zajímá mě, jaká podpůrná opatření pro nadané děti v této oblasti již existují a jaká je jejich účinnost. Závěrem shrnu, co ze získaných poznatků lze vyvodit, a jaký přístup má dnešní, tedy hlavně české, školství k nadaným dětem.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on gifted children at the first level of elementary school, with a spe- cific focus on the children’s social and emotional skills. The aim of the thesis is to explore the mul- tiple factors that influence the development of social skills in gifted children, as well as to identify educational processes that could help gifted children to develop these skills. In the first part of the thesis, I discuss the concepts of giftedness and gifted child and introduce main theories of gif- tedness. I also discuss the historical developments of the giftedness research. Next, I explore the question how to help gifted children to develop their social and emotional skill as well as how to improve their integration into peer groups. I examine specific policies aimed at helping gifted chil- dren and their effectiveness. As a conclusion, I summarize main findings and discuss implications for the current Czech educational system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Jonáková 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Jonáková 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Jonáková 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. 230 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 153 kB