velikost textu

"Pražská kavárna" jako lingvistické téma

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Pražská kavárna" jako lingvistické téma
Název v angličtině:
"Pražská kavárna" ("Prague Cafe") as a Linguistic Topic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Schmid
Vedoucí:
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Id práce:
210600
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pražská kavárna, lingvistika, lexikologie, diskurz, sociální sítě
Klíčová slova v angličtině:
prague café, linguistics, lexicology, discourse, social media
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Schmid 1.11 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 158 kB