velikost textu

Stavební materiály v pyramidových komplexech 5. dynastie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stavební materiály v pyramidových komplexech 5. dynastie
Název v angličtině:
Building materials in the Fifth Dynasty pyramid complexes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Chudobová
Vedoucí:
PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
Id práce:
210568
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku — Francouzština pro mezikulturní komunikaci (DVS FK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pyramidový komplex|Stará říše|5. dynastie|lomy|vápenec|žula|bazalt
Klíčová slova v angličtině:
Pyramid complex|Old Kingdom|Fifth Dynasty|quarries|limestone|granite|basalt
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá využitím stavebních materiálů z řad hornin v architektuře pyramidových komplexů panovníků 5. dynastie. První část představuje různé stavební kameny využívané ve sledovaném období, ale také různé techniky lámání a uvádí rovněž příklady zdrojů informací týkajících se těžebních výprav. Ve druhé části se pozornost zaměřuje na samotné pyramidové komplexy s ohledem na užití materiálů. Důraz je kladen zejména na pyramidový komplex panovníka Sahurea, který je nejen považován za přelom v podobě komplexů, ale také se nejlépe dochoval.
Abstract v angličtině:
Abstract This B.A. thesis is a study of the use of the stone building materials in the architecture of the pyramid complexes of the 5th Dynasty pharaohs. In the first part, the thesis presents various building stones used during the observed period, as well as various quarrying techniques. At the same time, the first part also presents some examples of various sources of information related to the phenomenon of quarrying expeditions. The second part of the thesis focuses on the pyramid complexes with regard to the use of the building stones. The emphasis is laid especially on the King Sahure’s pyramid complex which is considered to be a turning point in the form of the pyramid complexes in general. Likewise, the complex is the best preserved one.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Chudobová 4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Chudobová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Chudobová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. 4.83 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. 154 kB