velikost textu

Současná praxe umisťování výtvarných děl do veřejného prostoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současná praxe umisťování výtvarných děl do veřejného prostoru
Název v angličtině:
Contemporary practise of placing artworks into the public space
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Bláha
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.
Id práce:
210562
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výtvarné umění|Veřejný prostor|Komise|Památník|Umělecké festivaly|Procento na umění
Klíčová slova v angličtině:
Public space|Committee|Monument|Art festivals|Percent for art
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje problematice současného způsobu osazování děl do veřejného prostoru v České republice s cílem zjistit, jak jsou a mohou být nastaveny podmínky vyjednávání, výběru i vzniku daných děl. Pozornost je věnována městu v roli vykonavatele a speciálně komisím dohlížejícím na výběr památníku či finančním otázkám soutěží. Je řešena otázka, zda je možné vysledovat kauzalitu mezi způsobem nastavení podmínek osazení a následnou kvalitou uměleckých děl. Práce se soustředí na konkrétní příklady výtvarných děl, které byly umístěny do veřejného prostoru, a na nich se snaží danou problematiku co nejjasněji ilustrovat.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis is focused on the problematics of contemporary practise of placing artworks into the public space of the Czech Republic and sets a goal of finding out how conditions of negotiation, choosing or creation of said works are and can be set up. The focus is laid on the city in a role of an executor, specifically on committees supervising the choosing of the monuments or on financial conditions of the tenders. The question is if there is a possibility of tracing a causality between the way of setting the conditions and subsequent quality of the artworks. The thesis focuses on examples of artworks that were placed into the public space and illustrates the problematics on these situations in the clearest way possible.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Bláha 473 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. David Bláha 8.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Bláha 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Bláha 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 152 kB