velikost textu

Móda na stránkách ženského časopisu Vlasta po únorovém převratu: mezi poválečným nedostatkem, prvorepublikovou tradicí a novými vizemi společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Móda na stránkách ženského časopisu Vlasta po únorovém převratu: mezi poválečným nedostatkem, prvorepublikovou tradicí a novými vizemi společnosti
Název v angličtině:
Women's fashion in the Vlasta magazine during the early fifties
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Pulcová
Vedoucí:
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Id práce:
210542
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
móda; Vlasta; únorový převrat; první republika; socialismus
Klíčová slova v angličtině:
fashion, Vlasta, the communist takeover 1948, the First Republic, socialism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Pulcová 2.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Pulcová 1.74 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. 352 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 357 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 152 kB