velikost textu

Spolková činnost ruskojazyčné menšiny v současné Praze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolková činnost ruskojazyčné menšiny v současné Praze
Název v angličtině:
Society activities of Russian speaking minority in contemporary Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Šnajdrová
Vedoucí:
PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Natalja Volkova, Ph.D.
Id práce:
210541
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Východoevropská studia (VE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Současná ruská emigrace|ruské spolkové aktivity|Ruská menšina
Klíčová slova v angličtině:
Contemporary Russian emigration|Russian society activities|Russian minority
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje tématu spolkové činnosti ruskojazyčné menšiny v současné Praze. Práce se zabývá zmapováním vývoje ruské imigrace na území dnešní České republiky během 20. století, a dále současným stavem ruské menšiny. Práce mapuje některé aktivní organizace, které ruskojazyčná menšina vytváří, a zároveň organizace, které pomáhají při integraci ruských imigrantů do českého prostředí. Klíčová slova Současná ruská emigrace; ruské spolkové aktivity; ruská menšina; spolková činnost
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the topic of the activities of the Russian-speaking minority in contemporary Prague. The thesis deals with the mapping of the development of Russian immigration in the territory of today's Czech Republic during the 20th century, as well as the current state of the Russian minority. The thesis maps out some of the active organizations that the Russian-speaking minority creates, as well as organizations that help integrate Russian immigrants into the Czech environment. Keywords Contemporary Russian emigration; Russian society activities; Russian minority; society activities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Šnajdrová 894 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Šnajdrová 414 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Šnajdrová 412 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Natalja Volkova, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Marek Příhoda, Ph.D. 156 kB