velikost textu

Holokaust jako moderní zločin a etický problém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Holokaust jako moderní zločin a etický problém
Název v angličtině:
Holocaust as a Modern Crime and the Ethical Problem
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Dobiáš
Vedoucí:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Oponent:
Mgr. David Rybák, Ph.D.
Id práce:
210529
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B AJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Holokaust, modernita, Höss, Eichmann, etika, vzdělání
Klíčová slova v angličtině:
Holocaust, modernity, Höss, Eichmann, ethics, education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Dobiáš 716 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. David Rybák, Ph.D. 594 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB