velikost textu

Školní lyžařské výcvikové kurzy a jejich vliv na fyzickou, psychickou a sociální stránku rozvoje žáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školní lyžařské výcvikové kurzy a jejich vliv na fyzickou, psychickou a sociální stránku rozvoje žáků
Název v angličtině:
Grammar school ski courses and their influence from the viewpoint of physical, mental and social development of pupils
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Simona Marková
Vedoucí:
PaedDr. Ivan Přibyl
Oponent:
Mgr. Martin Pádivý
Id práce:
210458
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sjezdové lyžování, lyžařský výcvikový kurz, základní škola, rozvoj žáka, mladší školní věk, starší školní věk
Klíčová slova v angličtině:
downhill skiing, ski course, elementary school, pupil development, younger school age, older school age
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá vlivem školního lyžařského výcvikového kurzu na fyzickou, psychickou a sociální stránku rozvoje žáků mladšího i staršího školního věku. Snaží se zprostředkovat nabyté zkušenosti, míru rozvoje žáka v daných oblastech, postřehy a pocity žáků, kteří kurz absolvovali v nedávné době. Práce se krátce zabývá historií lyžování, zákonitostmi v jednotlivých věkových kategoriích, vhodnou lyžařskou výbavou pro děti, lyžařským výcvikem i samotným průběhem školního lyžařského výcvikového kurzu. Zabývá se také současnými problémy životního prostředí, hypokinézou a jejími důsledky. Pro výzkumnou část požíváme jako metodu výzkumu dotazník. V této práci se pracujeme se žáky základních škol v České republice. Klíčová slova sjezdové lyžování, lyžařský výcvikový kurz, základní škola, rozvoj žáka, mladší školní věk, starší školní věk
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the influence of the school ski training course on the physical, mental and social aspects of the development of younger and older pupils. It seeks to interpret the gained experience, the degree of pupil development in the given areas, the observations and feelings of the students who have recently completed the course. part we deal with the history of skiing, regularities in individual age categories, suitable ski equipment for children, ski training and the school ski course itself. We also dealt with current environmental problems as well as hippokinesis and its consequences. For the research part we used the questionnaire as a research method. We work with pupils in grammar school in the the Czech Republic. Key words downhill skiing, ski training course, elementary school, pupil development, younger school age, older school age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Simona Marková 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Simona Marková 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Simona Marková 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ivan Přibyl 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pádivý 497 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 152 kB