velikost textu

Uskupení Děrevo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uskupení Děrevo
Název v angličtině:
Groupings Děrevo
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Blatný
Vedoucí:
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Id práce:
210452
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Český jazyk a literatura — Divadelní věda (CL DV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Děrevo|Anton Adasinsky|Elena Yarovaya|workshop|metoda|butó
Klíčová slova v angličtině:
Derevo|Anton Adasinsky|Elena Yarovaya|workshop|method|butoh
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Téma Děrevo: O metodě a životní filozofii pojednává o původně ruském performativním uskupení Děrevo současně sídlícím v Drážďanech. Autor práce se zde zúčastnil v březnu 2019 pětidenní mezinárodní dílny, jejímž výstupem byly dvě performance v Societaetstheateru. Absolvovaný workshop pod vedením zakladatele skupiny Antona Adasinského následně reflektuje a kriticky hodnotí, a dále se pokouší s dostupnou literaturou o Děrevu i s vybranou kritickou reflexí jednotlivých produkcí, které skupina v 90. letech uváděla v České republice, naznačit možnou proměnu poetiky. Autor v textu nahlíží a pojmenovává umělecký styl a myšlenková i formální východiska práce (tanec butó, druhá divadelní reforma atd.) performativního uskupení Děrevo a identifikuje pro něj příznačné aktivity (workshopy, performativní projekty, způsob života).
Abstract v angličtině:
Abstrakt The bachelor thesis Topic Derevo: About the Method and Philosophy of Life deals with formerly Russian performative group Derevo, currently residing in Dresden. In March 2019 the author of the thesis took part in a five-day international workshop there, the output of which were two performances in The Societaetstheater. Relying on his own experience, the author tries to describe the workshop led by Anton Adasinsky, the founder of the group, from a critical point of view. In addition, the thesis tries to indicate potential changes in the group’s poetics. Available literature focusing on Derevo has been used, including selected critical reflection of Derevo 1990s Prague performances. The thesis conceptualizes the artistic style as well as the formal basis (dance butó, the second theatre reform etc.) of the Derevo group, and identifies its symptomatic activities (workshops, performative projects, the way of life).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Blatný 551 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Blatný 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Blatný 159 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 152 kB