velikost textu

Komentovaný překlad „Houston, We have a Fungus“ a „The Horizontal Stuff“, In Mary Roach, Packing for Mars: The Curious Science of Life in Space,Oneworld Publications: London, 2010.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad „Houston, We have a Fungus“ a „The Horizontal Stuff“, In Mary Roach, Packing for Mars: The Curious Science of Life in Space,Oneworld Publications: London, 2010.
Název v angličtině:
Annotated translation: “Houston, We have a Fungus” and “The Horizontal Stuff”, In Mary Roach, Packing for Mars: The Curious Science of Life in Space,Oneworld Publications: London, 2010.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Jírová
Vedoucí:
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Id práce:
210435
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (B7313)
Obor studia:
Angličtina pro mezikulturní komunikaci — Španělština pro mezikulturní komunikaci (AK SK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komentovaný překlad|překladatelská analýza|překladatelské problémy|překladatelské postupy|překladatelské posuny|Mary Roach|kosmonautika
Klíčová slova v angličtině:
annotated translation|translation analysis|translation problems|translation procedure|translation shift|Mary Roach|astronautics
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je překlad dvou kapitol z knihy Packing for Mars: The Curious Science of Life in Space od autorky Mary Roach z angličtiny do češtiny. K překladu byly vybrány kapitoly Houston, We Have a Fungus a The Horizontal Stuff. Teoretická část práce začíná analýzou výchozího textu, na kterou dále navazuje analýza překladatelských problémů a popis uplatněných překladatelských postupů a posunů. Klíčová slova: komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské problémy, překladatelské postupy, překladatelské posuny, Mary Roach, kosmonautika
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor’s thesis is to translate two chapters from the book Packing for Mars: The Curious Science of Life in Space by Mary Roach. The two chapters selected for translation from English into Czech are Houston, We Have a Fungus and The Horizontal Stuff. The theoretical part of the thesis begins with the analysis of the source text and continues with the translation problems analysis and the description of the translation procedures and shifts applied. Klíčová slova: annotated translation, translation analysis, translation problems, translation procedure, translation shift, Mary Roach, astronautics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Jírová 678 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Jírová 16.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Jírová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Jírová 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB