velikost textu

Jak děti vnímají pobyt v mateřské škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jak děti vnímají pobyt v mateřské škole
Název v angličtině:
How children perceive their time in kindergarten
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Steklá
Vedoucí:
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Id práce:
210416
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mateřská škola, pobyt v mateřské škole, režim dne, řízená činnost, volná hra, děti předškolního věku.
Klíčová slova v angličtině:
Kindergarten, time spent in kindergarten, daily schedule, structured activity, free play, preschool-aged children.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Steklá 1002 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Steklá 1.8 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 324 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 155 kB