velikost textu

Nahé figury v díle Hieronyma Bosche a způsob jejich ztvárnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nahé figury v díle Hieronyma Bosche a způsob jejich ztvárnění
Název v angličtině:
The naked figures in Hieronymus Bosch´s artworks and their forms
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Hotovcová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Id práce:
210414
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bosch, peklo, ráj, zahrada, nahé figury, hřích
Klíčová slova v angličtině:
Bosch, Hell, Paradise, garden, naked figures, sin
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce pojednává především o způsobu, kterým Hieronymus Bosch zobrazoval nahé figury ve svém uměleckém díle a dále se zaměřuje na jejich možné inspirační zdroje. V potaz jsou brány základní badatelské studie, které ve svém díle shrnul Dino Buzzati roku 1992. K popisu byla vybrána nejznámější díla větších rozměrů, jako jsou triptychy Zahrada pozemských rozkoší, Fůra sena a také polyptych Vize ze záhrobí. Kromě samotného rozboru uměleckých děl obsahuje práce také dobové záznamy o tvůrci, popis středověké společnosti a jejího pohledu na akt, a v neposlední řadě také historické okolnosti, jež umělcovu tvorbu ovlivnily. Nakonec je zmíněn odkaz, který Hieronymus Bosch předal svým následovníkům a způsob, kterým ho uchopili. Klíčová slova Bosch, peklo, ráj, zahrada, nahé figury, hřích,
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor's thesis „The naked figures in Hieronymus Bosch´s artwork and their forms“ deals with the way, how Hieronymus Bosch displayed naked figures in his artwork and futhermore is focused on possible inspiration sources. The most famous research studies, which are mentioned by Dino Buzzati in his book from 1992, are taken into account as well. Bigger sized pieces of art were chosen for the description, for an example The Garden of Earthly Delights, The Haywain Triptych and Vision of the Hereafter. The thesis contains not only period records about the author, but also the description of the medieval society and its attitude towards naked figures. Last but not least, historical circumstances having affected the Artist's creation are also mentioned. In the end the most famous followers of Hieronymus Bosch are named, who were inspirated and affected by his artwork. Keywords Bosch, hell, paradise, garden, naked figures, sin,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Hotovcová 4.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Hotovcová 326 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Hotovcová 263 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 152 kB