text size

Přínos arteterapeutických a muzikoterapeutických metod a technik v sociálních službách pro osoby s poruchami autistického spektra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Přínos arteterapeutických a muzikoterapeutických metod a technik v sociálních službách pro osoby s poruchami autistického spektra
Titile (in english):
Benefits of artetherapeutical and music therapy methods and techniques in social services for people with autistic spectrum disorders
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Michaela Lejčková, DiS.
Supervisor:
PhDr. Olga Havránková
Opponent:
PhDr. Monika Dudová
Thesis Id:
210404
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Social Work (21-KSOCP)
Study programm:
Social Politicy and Social Work (B6731)
Study branch:
Social Work (SOPR)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
18/06/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Arteterapie|muzikoterapie|metody|techniky|sociální služby|přínos|poruchy autistického spektra
Keywords:
Art therapy|music therapy|methods|techniques|social services|benefit|autism spectrum disorders
Abstract (in czech):
Abstrakt Tématem bakalářské práce je přínos metod a technik arteterapie a muzikoterapie pro osoby s poruchami autistického spektra v kontextu poskytování sociálních služeb. Cílem práce je zjistit, jak muzikoterapeutické a arteterapeutické metody a techniky používané v sociálních službách působí na osoby s poruchami autistického spektra a jakým způsobem ovlivňují fungování těchto osob v sociálních službách. Práce definuje arteterapii a muzikoterapii a popisuje používané metody a techniky. Dále je zaměřena na problematiku poruch autistického spektra a na současné možnosti a limity sociálních služeb pro osoby s tímto zdravotním postižením. Praktická část práce obsahuje kvalitativní šetření s arteterapeuty a muzikoterapeuty. Toto šetření má ukázat na konkrétní techniky a metody, které pozitivně ovlivňují osoby s poruchami autistického spektra a tedy nepřímo tak pomáhají zkvalitnit poskytování sociální služby.
Abstract:
Abstract (in English): The topic of the bachelor thesis is the contribution of methods and techniques of artetherapy and music therapy for people with autistic spectrum disorders in the kontext of providing social services. The aim of this work is to find out how music therapy and art therapy methods and techniques used in social services affect people with autistic spectrum disorders and how they influence the functioning of these persons in social services. The work defines arteteraphy and music therapy and describes the methods and techniques used. It also focuses on the problems of autistic spektrum disorders and the current possibilities and limits of social services for people with this disability. Practical part of the thesis includes qualitative research with arteterapists and music therapists. This surfy is intended to show specific methods and techniques that positively affect people with autistic spektrum disorders and this indirectly help to improve the delivery of social services.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Michaela Lejčková, DiS. 1.97 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Michaela Lejčková, DiS. 1.41 MB
Download Abstract in czech Bc. Michaela Lejčková, DiS. 119 kB
Download Abstract in english Bc. Michaela Lejčková, DiS. 121 kB
Download Supervisor's review PhDr. Olga Havránková 247 kB
Download Opponent's review PhDr. Monika Dudová 307 kB
Download Defence's report PhDr. Kateřina Šámalová 152 kB