velikost textu

Populismus v ukrajinské politice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Populismus v ukrajinské politice
Název v angličtině:
Populism in Ukrainian Politics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vladislava Savkova
Vedoucí:
Mgr. Jan Bíba, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tereza Soušková
Id práce:
210384
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
populismus|Ukrajina|volby|předvolební kampaň|rétorika|Julija Tymošenková
Klíčová slova v angličtině:
populism|Ukraine|election|election campaign|rhetoric|Yuliya Tymoshenko
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Hlavní cíl práce spočívá v teoretické analýze pojmu populismus a jeho aplikaci na současnou Ukrajinu v podmínkách předvolební kampaně 2019. Klíčovým předmětem zájmu je Julija Tymošenková, ukrajinská politička, bývalá dvojnásobná předsedkyně vlády Ukrajiny a kandidátka na post prezidenta Ukrajiny ve volbách roku 2019. Práce je koncipována do 4 částí. První dvě teoretické části se zaměří na konceptuální vymezení populismu – jeho teoretického rámce, v čem spočívá problém přesné definice pojmu, zaměří se na charakteristické rysy populismu podle Paula Taggarta a jeho metody jako formy politické praxe a také příčiny jeho vzestupu v dnešní době po celém světě. V posledních dvou částech je analyzována hypotéza, zda zkoumaná aktérka (Julija Tymošenková) a její rétorika naplňují populistické charakteristiky uvedené v teoretické části, což může být přínosné jako příklad pro budoucí výzkumy dalších politiků a jejich rétorik. Pro analýzu politického programu Tymošenkové, debat a prohlášení v médiích a na sociálních sítích bude použita metoda obsahové analýzy. Pro zkoumání bude vymezeno období únor 2018 až duben 2019.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) The main goal of the thesis will be to analyze the concept of populism and its application to the current Ukraine in the conditions of the election campaign 2019. Yulia Tymoshenko as a Ukrainian politician, former Prime Minister of Ukraine and candidate for the post of President of Ukraine will be the key subject of this research. The work will be divided into 4 parts. The first two theoretical parts will focus on the conceptual definition of populism, its theoretical framework, the problem of the exact definition of populism, focus on the characteristic features of populism according to Paul Taggart and the method of populism as a form of political practice and also the cause of its rise in nowadays world. The last two parts will analyze the hypothesis whether Yulia Tymoshenko and her rhetoric are fulfilling the populist characteristics mentioned in the theoretical part, which could be useful as an example for future research of other politicians and their rhetorics. Content analysis will be used to analyze Tymoshenko's political program, debates and statements in the media and social networks in the period February 2018 to April 2019.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vladislava Savkova 1019 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vladislava Savkova 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vladislava Savkova 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Bíba, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Soušková 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 152 kB