velikost textu

Autotrofní a heterotrofní respirace půd

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autotrofní a heterotrofní respirace půd
Název v angličtině:
Autotrophic and heterotrophic soil respiration
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Kopecký
Vedoucí:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Kukla
Id práce:
210370
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Kopecký 698 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Kopecký 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Kopecký 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Kukla 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 154 kB