velikost textu

Friedrich Wilhelm Haugwitz a reforma veřejné správy v habsburské monarchii v letech 1740 – 1765

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Friedrich Wilhelm Haugwitz a reforma veřejné správy v habsburské monarchii v letech 1740 – 1765
Název v angličtině:
Friedrich Wilhelm Haugwitz and the Reform of Public Administration in the Habsburg Monarchy, 1740 – 1765
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Haugwitz
Vedoucí:
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Oponent:
PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Id práce:
210362
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Veřejná správa a spisová služba (VSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Friedrich Wilhelm Haugwitz|tereziánské správní reformy|centralizace státní správy|rod Haugwitzů z Biskupic
Klíčová slova v angličtině:
Friedrich Wilhelm Haugwitz|Theresian Administrative Reforms|Centralization of State Administration|Haugwitz of Biskupice Family
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá Friedrichem Wilhelmem hrabětem von Haugwitz, jeho původem a neocenitelným přínosem pro státní správu v období tereziánských reforem. Cílem této práce je nejen popsat osobnost a zásluhy státního ministra a rádce Marie Terezie, Friedricha Wilhelma hraběte von Haugwitze, ale také přiblížit rod Haugwitzů a zásluhy dalších příslušníků tohoto významného šlechtického rodu pro státní správu, armádu i nezávislou justici.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis follows up Friedrich Wilhelm Count von Haugwitz, his origin and invaluable contribution to the state administration in the period of Theresian reforms. The aim of this thesis is not only to describe the personality and merits of the state minister and advisor of Maria Theresia, Friedrich Wilhelm Count von Haugwitz, but also to bring closer look to the Haugwitz family and merits of other members of this important aristocratic family to the government, the army and independent judiciary.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Haugwitz 3.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Daniel Haugwitz 2.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Haugwitz 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Haugwitz 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB