velikost textu

Integrace Ruské národnostní menšiny do české společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrace Ruské národnostní menšiny do české společnosti
Název v angličtině:
Intgration of the Russian national minority into the Czech society
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Chocholoušová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Marina Luptáková
Oponent:
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Id práce:
210350
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Sociální pedagogika (SPD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
25. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ruská národnostní menšina, Ruská diaspora, Rusové, cizinci, integrace, interkulturní sociální práce
Klíčová slova v angličtině:
Russian National minority, Russian diaspora, Russians, foreigners, integration, intercultural social work
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Chocholoušová, DiS. 858 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marina Luptáková 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 536 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 153 kB