velikost textu

Indonéský batik – kulturní fenomén mezi tradicí a propagandou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Indonéský batik – kulturní fenomén mezi tradicí a propagandou
Název v angličtině:
Indonesian batik – a cultural phenomenon between tradition and propaganda
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Michala Tomanová
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Id práce:
210297
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav asijských studií (21-UAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Indonesistika (IDNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Indonésie|Jáva|Látka|Kroj|Tradiční oděv|Voskový batik|Symbol
Klíčová slova v angličtině:
Indonesia|Java|Cloth|Traditional clothing|Vax batik|Symbol
Abstrakt:
Batik je technika dekorace látek, která využívá vosk k zobrazení ornamentů. Tyto ornamenty, motivy batiku, mají filozofický rozměr a nesou mnoho konotací. Batik jako proces i výsledek tohoto procesu je umně dekorovaná a obarvená látka, která se považuje za dávnou indonéskou tradici a symbol Indonésie. Tato bakalářská práce se zabývá zejména tím, jaký význam měl Indonésii, zejména na Jávě. Těžištěm práce jsou čtyři nejvýznamnější motivy batiku (parang, kawung, motiv křídla a megamendung) a jejich pojednání o původu slova „batik“ a o základních momentech ve vývoji batiku, které proměnily látky plné filozofických významů v módu současné Indonésie (batik středojavánských království versus batik pobřežních oblastí, Sukarnova Batik Indonesia či zapsání indonéského batiku na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO). probíhající prostřednictvím dotazníků se zaměřil na to, jak současní Indonésané vnímají batik a čtyři zmíněné motivy. Součástí náhledu na současnost batiku je i pojednání o motivech pouličním umění.
Abstract v angličtině:
Abstract Batik is a resist dye technique that uses wax to decorate the fabric with ornaments. These ornaments, batik motives, have deep philosophical meanings and bear many connotations. Batik as a process and the result of this process, an artistically decorated fabric, is considered an ancient Indonesian tradition and a symbol of Indonesia. This bachelor thesis is focused on the meanings of batik in the past and also in contemporary Indonesia, especially in Java. The core of this thesis are four most famous batik motives (kawung, parang, the wing and megamendung) and their meanings both according to the scientific literature and according to the opinions of Indonesians themselves. There is also a chapter about the origin of the word „batik“ and about the basic moments in batik development, that changed the fabrics full of philosophical meanings into a modern Indonesian fashion (batik from central principalities versus the coastal batik, Sukarno’s Batik Indonesia or inscription of Indonesian batik on the list of Intangible Cultural Heritage of UNESCO). There was also a small research using a questionnare to focus on how the contemporary Indonesians percieve batik and the mentioned motives. There is a chapter about batik as a street art, too as a part of the modern situation of batik in Indonesia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michala Tomanová 3.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michala Tomanová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michala Tomanová 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D. 268 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. 152 kB