velikost textu

„Ideál ústřice“ ve veristických prózách Giovanniho Vergy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Ideál ústřice“ ve veristických prózách Giovanniho Vergy
Název v angličtině:
„The oyster concept“ in veristic prose of Giovanni Verga
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Blechová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Id práce:
210263
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Italianistika (ITA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Giovanni Verga|italský verismus|ideál ústřice
Klíčová slova v angličtině:
Giovanni Verga|the italian verism|the oyster concept
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této bakalářské práce je představení poetiky italského verismu, jeho hlavního představitele Giovanni Vergy a analýza vybraných děl. Autorka zkoumá jak Vergy život, tak především povídku Fantasticheria ze sbírky Vita dei campi a román I Malavoglia. Analýza děl se zaměřuje na koncept „ideálu ústřice“, který je aplikován a rozvíjen v těchto dílech. V závěru se autorka zamyslí nad platností „ideálu ústřice“ pro naši dobu a současnou literaturu. Klíčová slova: Giovanni Verga, italský verismus, ideál ústřice
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis is a presentation of the veristic italian prose, his main representative Giovanni Verga and analysis of the selected works. The author explores Giovanni Verga´s life as well as his novel Fantasticheria from the collection of Vita dei campi and the novel I Malavoglia. The analysis has a focus on the „oyster concept“ which is applicated and developted in these works. The conclusion reflects on the validity of this concept for our epoch and also for contemporary literature. Key words: Giovanni Verga, the italian verism, the oyster concept
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Blechová 677 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Blechová 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Blechová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D. 414 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 267 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 152 kB