velikost textu

Presumpce viny u vysoce postavených politiků jako politický fenomén

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Presumpce viny u vysoce postavených politiků jako politický fenomén
Název v angličtině:
The presumption of guilt regarding top politicians as a political phenomenon
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Frankeová
Vedoucí:
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Oponent:
Zora Hesová, M.A.
Id práce:
210253
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
presumpce neviny|presumpce viny|právní stát|politická soutěž
Klíčová slova v angličtině:
presumption of innocence|presumption of guilt|the rule of law|political competion
Abstrakt:
Abstrakt: Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První částí je část teoretická. V této teoretické části se věnuji teoriemi řečových aktů autorů J. L. Austina a J. R. Searleho. Tyto teorie jsou stěžejní pro pochopení hlavní metodologické teorie, ze které později vycházím v části praktické, Quentina Skinnera. V neposlední řadě v teoretické části také definuji právní fenomén presumpce neviny, ze kterého vychází zkoumaný politický fenomén presumpce viny, kterou se zabývá praktická část bakalářské práce. Druhou polovinu práce tvoří část praktická. V této části analyzuji tři reálné případy z naší nedávné politické historie. Prvním takovýmto případem bude vývoj pojetí presumpce viny u Miloše Zemana, který jako první tento pojem začal užívat a vnesl ho do běžného politického žargónu. Dále pak budu zkoumat politické kauzy politiků Stanislava Grosse a Andreje Babiše. V závěru své práce potvrdím, či vyvrátím svoji hypotézu. Klíčová slova: Presumpce neviny, presumpce viny, teorie řečových aktů, performativní role jazyka, právní stát, demokratické hodnoty
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis is divided into two parts. The first part is the theoretical one. In this theoretical part I am describing the theory of speech acts by the authors J. L. Austin and J. R. Searle. These theories are key elements for the understanding of the main methodology written by the author Q. Skinner, that is used in this thesis later on. In the theoretical part I also define the presumption of innocence which is a commonly used term in law. The reason for this is that the presumption of guilt is based on the presumption of innocence. The other half is the practical part of my thesis. I am analyzing three real cases out of our recent political history. The first one is the evolution of the concept of presumption of guilt in the political career of Miloš Zeman, who introduced us to this term. I will also be looking at two very well know political cases of Stanislav Gross and Andrej Babiš. In the end I will either confirm or refute the hypothesis. Key words: Presumption of innocence, presumption of guilt, theory of speech acts, the performative role of language, legal state, democratic values
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Frankeová 944 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Frankeová 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Frankeová 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta Zora Hesová, M.A. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 152 kB