velikost textu

Komunikace školy a školských poradenských zařízení s rodiči dětí se specifickými poruchami učení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace školy a školských poradenských zařízení s rodiči dětí se specifickými poruchami učení
Název v angličtině:
Communication between schools and special education centers with parents of children with specific learning disabilities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Vlasáková
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
Mgr. Miroslava Kotvová
Id práce:
210245
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B SPG-VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Vlasáková 568 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 947 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Kotvová 342 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB