velikost textu

Interaktivita ve výtvarné výchově. Možnosti interaktivní tabule ve výtvarné výchově předškolních dětí se speciálními potřebami.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interaktivita ve výtvarné výchově. Možnosti interaktivní tabule ve výtvarné výchově předškolních dětí se speciálními potřebami.
Název v angličtině:
Interactivity in Art Education. The possibilities of the interactive whiteboard in the art education of pre-school children with special needs.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Miklošková, DiS.
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Helena Kafková
Id práce:
210241
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Pedagogika — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B PG-VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
interaktivita, speciální potřeby, ilustrace, grafický design, výtvarná výchova
Klíčová slova v angličtině:
interactivity, special needs, illustration, graphic design, art education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Miklošková, DiS. 2.05 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. 576 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Helena Kafková 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ak. mal. Ivan Špirk 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Kristýna Miklošková, DiS. 3.95 MB