velikost textu

Manželství a rodina. Postoj české veřejnosti k manželství a rodině ve vztahu k pohlaví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manželství a rodina. Postoj české veřejnosti k manželství a rodině ve vztahu k pohlaví
Název v angličtině:
Marriage and family. Attitude of the Czech public towards marriage and family in Terms of Gender
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Bártová
Vedoucí:
Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
Oponent:
Ing. Libor Prudký, Ph.D.
Id práce:
210239
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodina, manželství, nesezdaná soužití, změna demografického chování, anova, pohlaví
Klíčová slova v angličtině:
family, marriage, unmarried cohabitatin, change of demographic behaviour, anova, gender
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Bártová 1.94 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Libor Prudký, Ph.D. 230 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. 152 kB