velikost textu

Seni reak: málo známý aspekt západojávské kultury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Seni reak: málo známý aspekt západojávské kultury
Název v angličtině:
Seni reak: little known aspect of West Javanese culture
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Goerojová
Vedoucí:
Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Id práce:
210229
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav asijských studií (21-UAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Indonesistika (IDNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
reak|jaranan|kultura|tanec|Jáva|Indonésie
Klíčová slova v angličtině:
reak|jaranan|culture|dance|Java|Indonesia
Abstrakt:
Předkládaná bakalářská práce zpracovává téma sundánského koňského tance „ “ , ve které se vyvinul (dnešní provincie Západní Jáva). Dále ve stručnosti charakterizuje obvyklou formu javánského koňského tance ), na které dokazuje paralely mezi oběma fenomény a vyvozuje, že je nejnovější variantou zmiňované umělecké formy. Dále je popsáno samotné představení, jeho struktura a obecné charakteristiky. Hlavním tématem třetí části je charakteristika hlavních prvků tvořících , vysvětlení jejich komplexní symboliky a vzájemné provázanosti. Samotná kapitola je věnována fenoménu změněného stavu mysli, tedy posednutím. Zmíněny jsou typy posednutí, , dále i jakým způsobem k nim dojde a kdo je a kdo není způsobilý ve svém těle hostit cizí entitu. Poslední část je zamyšlením nad faktory, které zapříčinily změny ve struktuře i symbolice představení a nad možnou budoucností Klíčová slova
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) This bachelor thesis treats the topic of Sundanese horse dance known as “reak”. It describes the history of the dance as well as of the region called Priangan, where said dance has developed (today’s province of West Java). After that the focus briefly shifts to the usual form of Javanese horse dance (jaranan), on which it draws parallels between both phenomena and concludes that reak is in fact the latest variant of that art form. Next is the analysis of the performance itself, of its structure and general characteristics. The central theme of the third part are the characteristics of the main elements that together form reak, followed by describing their complex symbolism and interconnectivity. One whole chapter is dedicated to the phenomenon of altered state of consciousness, meaning possession. The focus is on the types of possessions that can occur in reak, also the means by which they are made possible and finishes with commenting on the kind of people who are suitable to host a strange entity. The last part is a reflection on various factors that caused changes in the structure and symbolism of the performance and also on possible future of the phenomenon. Key words: reak, jaranan, culture, dance, Java, Indonesia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Goerojová 2.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Goerojová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Goerojová 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D. 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. 152 kB