velikost textu

Diagnostika úspěšnosti herních činností hráček České fotbalové reprezentace.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diagnostika úspěšnosti herních činností hráček České fotbalové reprezentace.
Název v angličtině:
Diagnostics of the success of gaming activities of Czech Woman Football players.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Bartoňová
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
Mgr. Lenka Vojtíková
Id práce:
210201
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — výchova ke zdraví (N TV-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
diagnostika, úspěšnost, hráč, herní činnost, fotbal
Klíčová slova v angličtině:
diagnostics, success, player, gaming activities, football
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce mapuje a porovnává úspěšnost řešení herních činností u hráček české fotbalové reprezentace. Jedná se o diagnostiku osmi odehraných utkání v rámci kvalifikace na mistrovství světa 2019. Daná utkání se postupně odehrála v letech 2017 a 2018. Soupeřkami českých fotbalistek byly celky Německa, Islandu, Slovinska a Faerských ostrovů, s nimiž odehrály vždy dvě utkání. Diplomová práce zjišťuje úspěšnost vybraných herních činností českého družstva jako celku, a dále v těchto činnostech porovnává úspěšnost hráček obranné, záložní a útočné řady.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Bartoňová 2.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Bartoňová 248 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Bartoňová 235 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 421 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Vojtíková 799 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 152 kB