velikost textu

Cesta - poutní cesta očima ateisty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cesta - poutní cesta očima ateisty
Název v angličtině:
The Way - A Pilgrimage through the Eyes of an Atheist
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Helena Šlemrová
Vedoucí:
doc. ak. mal. Ivan Špirk
Oponenti:
Mgr. Jakub Synecký
doc. ak. mal. Ivan Špirk
Id práce:
21015
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — výtvarná výchova (BI-VV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Šlemrová, H.: Cesta - poutní cesta očima ateisty. /Diplomová práce/ Praha 2006 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, počet stran: 100 s. (Přílohy: CD s nevyužitým materiálem, Cestovní a fotografický deník, výtvarné práce žáků ZŠ a ZUŠ) Diplomová práce je teoretickou a praktickou studií zvoleného tématu. Její součástí je kromě textové části, cestovní a fotografický deník, výtvarné práce dětí vycházející z navržených projektů a návrhy těchto projektů obsažené v textové části. Tématem teoretické části je studie náboženských poutí v minulosti i dnes a jejich porovnání s jedinečností Hájeckých poutí. V didaktické části jsou navrženy výtvarné projekty pro žáky základních, základních uměleckých a středních škol, které se zabývají především posvátným a profánním v dnešní společnosti. Praktická část (deníky) výtvarně interpretují dnešní i historickou podobu poutí do Hájku. Cílem práce bylo tyto poznatky teoreticky i výtvarně zdokumentovat a obohatit tak novým pohledem. Klíčová slova: Cesta, poutní cesta, pouť, posvátné, profánní, čas, deník, dokument.
Abstract v angličtině:
Master thesis is a theoretical and practical study of choosen topic. It contains part of text and diary from pilgrimage realizated by my self completet by photograph. There are creative workes designed by children according to suggest which you can find in text part. Subject of theoretic part is a study about religion pilgrimage in past and today. There is comparson with unique Hájek pilgrimage too. In didactic part suggest creative projectes for basic school and university of art. Deal especially with religious and usual thinges in world today. The practical part and today in my graduation thesis I did try to show theoretical and in picture new look on pilgrimage.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Helena Šlemrová 9.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Helena Šlemrová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Helena Šlemrová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ak. mal. Ivan Špirk 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Synecký 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Ivan Špirk 106 kB