velikost textu

Využití současné literatury ve školní družině s žáky přípravných tříd

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití současné literatury ve školní družině s žáky přípravných tříd
Název v angličtině:
Use of children literature in after-school club of pupils in pre-school year
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Žaludová
Vedoucí:
PhDr. Veronika Laufková
Oponent:
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Id práce:
210115
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Školní družina, práce s knihou, přípravná třída, dětská literatura, metoda E-U-R
Klíčová slova v angličtině:
School group, work with book, preparatory class, children's literature, E-U-R method
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Žaludová 897 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Laufková 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Karel Starý, Ph.D. 432 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Karel Starý, Ph.D. 154 kB