velikost textu

Prezentace zdravotních sester v médiích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezentace zdravotních sester v médiích
Název v angličtině:
Presentation of nurses in the media
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Soňa Musilová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miloš Mauer
Id práce:
210109
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Prezentace zdravotních sester, prestiž profese, laická veřejnost, média, mediální analýza.
Klíčová slova v angličtině:
Presentation of nurses, prestige of professions, lay public, media, media analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Soňa Musilová, DiS. 1.52 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miloš Mauer 519 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB