velikost textu

Srovnání tradičních a Montessori škol z hlediska pedagogiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání tradičních a Montessori škol z hlediska pedagogiky
Název v angličtině:
Comparison of Traditional and Montessori Schools from a Pedagogical Point of View
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Hillebrandová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Samek, M.A.
Oponent:
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Id práce:
210051
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání, tradiční škola, Montessori škola, výukové metody
Klíčová slova v angličtině:
education, traditional school, Montesori school, teaching methods
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Hillebrandová 1.19 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Samek, M.A. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 152 kB