velikost textu

Komparativní analýza SPR-RSČ a SPD-Tomio Okamura

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparativní analýza SPR-RSČ a SPD-Tomio Okamura
Název v angličtině:
Comparative Analysis of the SPR-RSČ and the SPD
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ivan Matejić
Vedoucí:
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Stauber
Id práce:
210049
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komparativní analýza, politická strana, SPD, SPR-RSČ, Mudde, radikalismus, krajní pravice.
Klíčová slova v angličtině:
Comparative analysis, political party, SPD, SPR-RSČ, Mudde, radicalism, far-right.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivan Matejić 814 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Stauber 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 152 kB