velikost textu

Teorie a praxe překladu humoristické beletrie – problematika překladu humoru v kulturním a jazykovém kontextu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teorie a praxe překladu humoristické beletrie – problematika překladu humoru v kulturním a jazykovém kontextu
Název v angličtině:
Theory and practice of translation of humorous fiction – problems of translation of humor in cultural and linguistic context
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Sovadinová
Vedoucí:
Mgr. Michala Benešová
Oponent:
Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
Id práce:
210016
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Středoevropská studia (SE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
překlad|umělecký překlad|humor|humoristická beletrie|český jazyk|polský jazyk|současná literatura|polská povídka|Henryk|Bardijewski|beletrie
Klíčová slova v angličtině:
translation|humor|contemporary literature|Henryk|Bardijewski|Polish language|czech language|humorous fiction|polish short story
Abstrakt:
Abstrakt Práce si klade za cíl nastínit různé přístupy k překladu humoristické beletrie jak v rovině teoretické, tak praktické. Pokusí se nejprve charakterizovat humoristickou literaturu a následně na příkladu konkrétního textu, resp. jeho překladu nastínit specifické problémy překladu humoristické literatury (ve srovnání s jinými žánry). Zaměří se na otázku přeložitelnosti humoru jako prvku nejen jazykové, ale i sociálně společenské komunikace. Praktická část bude vycházet z autorčina vlastního překladu fragmentů knihy Henryka Bardijewského Pan Fiasko i jego sukcesy (Ezop, 2017) a bude se zabývat konkrétními výzvami a problematickými momenty překladu humoristické beletrie, resp. analýzou přeloženého textu, to vše v širším kontextu obecné problematiky překladu z polského do českého jazyka.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis is to present different approaches to the translation of humorous fiction, both from a theoretical and practical viewpoint. In the theoretical section, the author outlines the defining characteristics of humorous fiction and introduces the problematic aspects of translating humorous fiction in comparison to other genres. The central focus of the thesis is the translability of humor, both as a part of language and as a means of sociocultural communication. The practical section contains the author’s translation of selected extracts from Henryk Bardijewski's novel Pan Fiasko i jego sukcesy (Ezop, 2017). This thesis examines the challenges associated with and and problematic aspects of translating humorous fiction through the analysis of a translated text, all in the context of the general issue of translation from Polish to Czech.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Sovadinová 3.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Sovadinová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Sovadinová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michala Benešová 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta Renata Rusin Dybalska, Ph.D. 342 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Simona Kolmanová, Ph.D. 153 kB