velikost textu

Srovnání českých a světových superpotravin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání českých a světových superpotravin
Název v angličtině:
Comparison of Czech and world superfoods
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Soldánová
Vedoucí:
MUDr. Jan Vojáček
Oponent:
Mgr. Margit Slimáková
Id práce:
209994
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
superpotraviny, avokádo, quinoa, chia semínka, goji, vlašské ořechy, mák, zeleninové šťávy, konopné semínka, slunečnicová semínka, lněné semínka, dýňová semínka, sója, borůvky, udržitelné zemědělství
Klíčová slova v angličtině:
superfoods, functional foods, avocado, soy, chia seeds, quinoa, goji, sunflower seeds, hemp seeds, pumpkin seeds, flax seeds, walnuts, vegetable juices, blueberries, environment of food, sustainable agriculture
Abstrakt:
Abstrakt k bakalářské práci na téma “Srovnání českých a zahraničních superpotravin”, Lucie Soldánová, Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta, obor Nutriční terapeut. Bakalářská práce se zabývá tématem „superpotravin“ a za cíl si klade zjistit, jak se liší naše plodiny od těch zahraničních. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části mé bakalářské práce nejprve rozeberu pět nejznámějších zahraničních (avokádo, sója, goji, chia semínka a quinoa) a českých (různá semínka, mák, vlašské ořechy, borůvky a zeleninové šťávy) superpotravin. Poté se je pokusím srovnat ve čtyřech rovinách. Nutriční, ekonomické, ekologické a etické. V praktické části jsem si zvolila několik otázek týkající se problematiky superpotravin a pomocí rozeslaných dotazníků zjišťovala, jestli superpotraviny lidé znají, jaký na ně mají názor, zda je nakupují a jedí a zda i přemýšlí nad jejich původem a hlubší problematikou dovážení exotických plodin. Zjistila jsem, že více než 75% dotazovaných má o superpotravinách ponětí. Poněkud skeptických k těmto potravinám bylo celých 40% osob a jen 18,5% jim plně důvěřuje. Naopak ale skoro 73% respondentů si superpotraviny kupuje minimálně jednou týdně domů, což značí jejich častější spotřebu a ohledně lokálnosti surovin je pro celou polovinu osob tento fakt víceméně nedůležitý. Otázka lokálnosti a udržitelnosti našeho zemědělství je tedy částečně brána v potaz, ale není rozhodujícím motivem nákupu superpotravin.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v angličtině k bakalářské práci na téma “Srovnání českých a zahraničních superpotravin” ,Lucie Soldánová, Karlova Univerzita, 1. lékařská fakulta, obor Nutriční terapeut. This bachelor thesis focuses on the topic of superfoods and aims to discover how our crops differ from those from abroad. The work consists of a theoretical and practical part. In the theoretical part of my thesis, I firstly analyze five most well known foreign (avocado, soy, goji, chia seeds and quinoa) and Czech (various seeds, poppy seeds, walnuts, blueberries and vegetable juices) superfoods. Then I compare them on four levels- a nutritional, economical, ecological and ethical one. In the practical part I asked several questions related to the problematics of superfoods and with the use of sent out questionnaires investigated whether people know superfoods, what is their opinion on them, if they buy them and whether they think about their origin and deeper problematics of the import of exotic crops. I discovered that more than 75 percent of those questioned are aware of superfoods. Whole 40 percent of people were somewhat sceptical of these foods and only 18,5 percent expressed full trust in them. Almost 73 percent of respondents buy superfoods at least once a week, which reflects their more frequent consumption, while the origin of these superfoods is unimportant for almost one half of the respondents. That shows that the question of localness and sustainability of our agriculture is taken into account, but is not the defining motive in buying superfoods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Soldánová 900 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Soldánová 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Soldánová 30 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jan Vojáček 530 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Margit Slimáková 314 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 748 kB