velikost textu

Internet 2.0 en France

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internet 2.0 en France
Název v češtině:
Internet 2.0 a Francie
Název v angličtině:
Internet 2.0 in France
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikola Hunalová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Klinka
Oponent:
Mgr. Jiří Jančík
Id práce:
209972
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
Internet, Internet 2.0, web, sociální sítě, YouTube, Facebook, jazyk internetové komunikace, vzdělávání na internetu, nástrahy internetu, bezpečnost na internetu
Klíčová slova v angličtině:
Internet, Internet 2.0, Web, social networks, YouTube, Facebook, Internet communication language, education on the Internet, dangers of the Internet, Internet safety
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Hunalová 983 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nikola Hunalová 731 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Klinka 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Jančík 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Klinka 152 kB