velikost textu

Klášter premonstrátek v Doksanech v období středověku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klášter premonstrátek v Doksanech v období středověku
Název v angličtině:
The Premonstratensian Nunnery in Doksany in Mediaeval-Ages
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Junová
Vedoucí:
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Oponent:
Mgr. Jan Kremer
Id práce:
209967
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Doksany, klášter, církevní řád, premonstrátský řád, řeholní sestra
Klíčová slova v angličtině:
Doksany, monastery, religious order, order of Premontré, nun
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Junová 319 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 495 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kremer 403 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 153 kB