velikost textu

Činnost sester řádu svaté Voršily v českých zemích v letech 1918-1945

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Činnost sester řádu svaté Voršily v českých zemích v letech 1918-1945
Název v angličtině:
Activity of the Sisters of the Order of Saint Ursula in Czechlands between 1918 and 1945
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kristýna Schovánková
Vedoucí:
Mgr. Dušan Foltýn
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Id práce:
209941
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — dějepis (N ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Církevní dějiny – Moderní dějiny – Československo 1918-1945 – Řád sv. Voršily - voršilky
Klíčová slova v angličtině:
Religious history – Modern history – Czechoslovakia in 1918–1939 – Order of St. Ursula – Ursulines
Abstrakt:
ABSTRAKT: Tato diplomová práce se zabývá životem a činností sester řádu svaté Voršily v českých zemích, přičemž hlavní pozornost je zaměřena na období mezi roky 1918 až 1945. Pomocí dostupných archivních pramenů a sekundární literatury popisuje provoz klášterů a činnost řádových sester v první polovině dvacátého století a dopady jejich působení na obyvatele lokalit, kde voršilské kláštery fungovaly. V neposlední řadě si diplomová práce klade za cíl zmapovat vzdělávací a výchovnou činnost řádu sv. Voršily, která byla vnímána jako jeho hlavní poslání. KLÍČOVÁ SLOVA: Církevní dějiny – Moderní dějiny – meziválečné Československo – Řád svaté Voršily – voršilky
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: This thesis analyses the life and activity of the Sisters from the Order of St. Ursula in the Czechoslovak Republic between 1918 and 1945. Using obtainable archival sources and secondary literature, it observes the working of monasteries and the life of the Sisters from St. Ursula in the first half of the 20th century and how it impacted the inhabitants of locations where monasteries were operating. Specifically, it covers the educational activity of the Order of St. Ursula, which was perceived as their main mission. KEY WORDS: Religious history – Modern history – Czechoslovakia in 1918–1939 – Order of St. Ursula – Ursulines
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kristýna Schovánková 882 kB
Stáhnout Příloha k práci Kristýna Schovánková 3.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kristýna Schovánková 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kristýna Schovánková 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dušan Foltýn 329 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 396 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. 152 kB