velikost textu

Chirální HPLC separace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chirální HPLC separace
Název v angličtině:
Chiral HPLC Separations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Hančilová
Vedoucí:
Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
Oponent:
Ing. Martin Drastík, Ph.D.
Id práce:
209899
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Chiralita, HPLC, enantiomer, rozlišení
Klíčová slova v angličtině:
Chirality, HPLC, enantiomer, resolution
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Hančilová 987 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Vladimír Kubíček, CSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Martin Drastík, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dipl.-Math Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. 153 kB