velikost textu

Studium fluorescenčních spekter léčiv II

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium fluorescenčních spekter léčiv II
Název v angličtině:
Study of Fluorescence Spectra of Drugs II
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Ocelková
Vedoucí:
Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
Oponent:
Doc. Ing. Alice Lázníčková, CSc.
Id práce:
209895
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fluorescence, léčivo, spektrum, struktura molekuly
Klíčová slova v angličtině:
Fluorescence, drug, spectrum, molecular structure
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Ocelková 1.23 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Vladimír Kubíček, CSc. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Alice Lázníčková, CSc. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dipl.-Math Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. 154 kB