velikost textu

Slovesné projevy nepomucenské úcty zachycené svatojanským dotazníkem Viléma Bitnara

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slovesné projevy nepomucenské úcty zachycené svatojanským dotazníkem Viléma Bitnara
Název v angličtině:
Verbal Expressions of Reverence for St. John of Nepomuk in Vilém Bitnar’s Saint-John-Questionnaire
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Boukal
Vedoucí:
PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D.
Id práce:
209889
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hagiografie; hymnografie; sv. Jan Nepomucký; Vilém Bitnar; zbožnost; legenda; duchovní píseň; 1. československá republika
Klíčová slova v angličtině:
Hagiography; hymnology; St. John of Nepomuk; Vilém Bitnar; religiousness; legend; religious song; First Czechoslovak Republic
Abstrakt:
Anotace Cílem této práce je zmapovat slovesné projevy (legendy, písně, modlitby apod.) nepomucenské úcty v českých zemích tak, jak je zachytil dotazník Výboru svatojanského redigovaný Vilémem Bitnarem, který byl rozesílán do českých a moravských farností u příležitosti dvoustého výročí kanonizace sv. Jana Nepomuckého roku 1929 a který je uložen v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Bitnarově pozůstalosti. Práce se zabývá styčnými body i místními specifiky nepomucenské úcty zachycenými dotazníkem. Tyto pak zasazuje do kontextu problematiky náboženského života v českých zemích ve 20. letech 20. století jako celku, jakož i vztahu dobové společnosti k římskokatolické církvi a nepomucenské úctě. Problematiku se práce rovněž snaží zařadit do celkového kontextu Bitnarovy odborné a publikační činnosti. Klíčová slova Hagiografie; hymnografie; sv. Jan Nepomucký; Vilém Bitnar; zbožnost; legenda; duchovní píseň; 1. československá republika
Abstract v angličtině:
Abstract Verbal Expressions of Reverence for St. John of Nepomuk in Vilém Bitnar’s Saint-John- Questionnaire The goal of this thesis is a description of verbal expressions of reverence (legends, songs, prayers etc.) for St. John of Nepomuk in the Czech lands, which were collected by Výbor svatojanský in the questionnaire edited by Vilém Bitnar. This questionnaire was sent out to Czech and Moravian parishes at the occasion of the 200th anniversary of canonization of St. John of Nepomuk in 1929 and now it is deposited in the Literary Archive of the Museum of Czech Literature in Bitnar’s estate. The mutual points in the questionnaire are seeked as well as regional specifics. These are situated into context of trends in religious life in the Czech lands in 1920s in general and also of relationship between contemporary Czech society and the Roman Catholic Church with reverence for St. John of Nepomuk. Bitnar’s questionnaire is also situated into context of other Bitnar’s scientific and publication activities. Keywords Hagiography; hymnology; St. John of Nepomuk; Vilém Bitnar; religiousness; legend; religious song; First Czechoslovak Republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Boukal 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Boukal 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Boukal 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 153 kB