velikost textu

Úloha hypoxií indukovaného faktoru-1α v rozvoji chronického srdečního selhání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha hypoxií indukovaného faktoru-1α v rozvoji chronického srdečního selhání
Název v angličtině:
The role of hypoxia inducible factor-1α in the progression of chronic heart failure
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Petr Kordač
Vedoucí:
RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Vebr
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
209877
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Srdce, chronické srdeční selhání, hypoxií indukovaný faktor-1α, prolyl hydroxylázy
Klíčová slova v angličtině:
Heart, chronic heart failure, hypoxia inducible factor-1α, prolyl hydroxylases
Abstrakt:
Abstrakt Transkripční faktor hypoxií indukovaný faktor 1α (HIF-1α) je klíčový regulátor fyziologických a buněčných adaptačních procesů při nedostatku kyslíku. Za hypoxie (nebo ischemie) se hladina HIF-1α zvyšuje v důsledku inaktivace HIF-1α degradujících enzymů prolyl hydoxyláz. HIF-1α také hraje významnou roli při spouštění protektivních buněčných a metabolických dějů v srdci za různých patofyziologických podmínek. Zdá se, že stabilizace HIF-1α se může uplatňovat při omezení škodlivých remodelačních procesů spojených s rozvojem chronického srdečního selhání (CHF). Cílem bakalářské práce bude shrnout poznatky o úloze HIF-1α při rozvoji CHF.
Abstract v angličtině:
Abstract Transcription factor hypoxia inducible factor-1α (HIF-1α) is a key regulator of physiological and cellular mechanisms to adapt to deficiency of oxygen. In hypoxia (or ischemia) HIF-1α level increases as HIF-1α-degrading enzymes prolyl hydroxylases are inactive due to low oxygen level. HIF-1α plays also essential role in triggering cellular protection and metabolic alteration during pathophysiological conditions in the heart. It has been suggested that stabilization of HIF-1α in myocardium may prevent deleterious remodelling induced by various forms of chronic heart failure (CHF). The project aims to outline current knowledge about the role of HIF-1α in the progression of CHF.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petr Kordač 976 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petr Kordač 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petr Kordač 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Neckář, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Vebr 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. 152 kB