velikost textu

Biofyzika slyšení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biofyzika slyšení
Název v angličtině:
Biophysics of hearing
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Magdalena Mičundová
Vedoucí:
Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
Id práce:
209841
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
akustika, zvuk, fyzikální vlastnosti zvuku, fyziologická akustika, sluchový orgán
Klíčová slova v angličtině:
acoustics, sound, physical properties of sound, physiological acoustics, organ of hearing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdalena Mičundová 2.2 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Vladimír Kubíček, CSc. 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dipl.-Math Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. 154 kB