velikost textu

Strom v kontextu oslav sto let od vzniku Československa: případová studie z Ostravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strom v kontextu oslav sto let od vzniku Československa: případová studie z Ostravy
Název v angličtině:
A Tree in the Context of the Celebration of a Hundred Years from the Origin of Czechoslovakia: A Case Study from Ostrava
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Věžníková
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Id práce:
209766
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Věžníková 2.01 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D. 337 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. 152 kB