velikost textu

Austriazismen in einem deutsch-tschechischen Wörterbuch. Verben im Fokus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Austriazismen in einem deutsch-tschechischen Wörterbuch. Verben im Fokus
Název v češtině:
Austriacismy v německo-českém slovníku se zaměřením na slovesa
Název v angličtině:
Austrianisms in a German-Czech Dictionary with a Focus on Verbs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Mitáčková
Vedoucí:
Mgr. Martin Šemelík
Oponent:
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Id práce:
209738
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Německý jazyk a literatura (NJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Austriazismus|Plurizentrismus|Lexikographie|Deutsch-tschechisches Wörterbuch|Verb
Klíčová slova v angličtině:
Austrianism|Pluricentrism|Lexicography|German-Czech Dictionary|Verb
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce tématizuje rakouskou spisovnou varietu německého jazyka v souladu s pluricentrickou koncepcí. Centrální je vypracování jednotlivých slovníkových statí vybraných onomaziologických a sémaziologických sloves po vzoru vznikajícího Velkého německo- českého akademického slovníku. Problematické jevy jsou komentovány, včetně možných řešení a jejich výhod a nevýhod. Předmětem zkoumání je také stav a zpracování vybraných austriacismů v dostupných německo-českých slovnících.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis discusses the Austrian standard variety of German in accord with the pluricentric conception. In focus is an elaboration of individual dictionary entries of the chosen onomasiological and semasiological verbs following the emergent Large German-Czech Academic Dictionary. Problematical phenomena are commented, including possible solutions and their advantages and disadvantages. Examined is also the state and structure of the chosen austrianisms in the available german-czech dictionaries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Mitáčková 732 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Mitáčková 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Mitáčková 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Šemelík 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. 404 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 153 kB