velikost textu

Hitlerův pivní puč v roce 1923 v dobovém českém tisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hitlerův pivní puč v roce 1923 v dobovém českém tisku
Název v angličtině:
Hitler´s Beer Hall Putsch in 1923 in the Then Czech Press
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Žaneta Procházková
Vedoucí:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD.
Id práce:
209736
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Adolf Hilter; pivní puč; Německo; 1923; Československo
Klíčová slova v angličtině:
Adolf Hitler; Beer Hall Putsch; Germany; 1923; Czechoslovakia
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce Hitlerův pivní puč v roce 1923 v českém dobovém tisku se zabývá recepcí Hitlerova pivního puče z 8. a 9. listopadu 1923 na stránkách česky a slovensky psaného politické tisku. První část práce je věnována poválečnému vývoji v Německu s přihlédnutím k politické a ekonomické situaci v zemi. Následuje představení života A. Hitlera od mládí po vstupu do politiky a popis událostí vlastního mnichovského puče. Druhá polovina práce je věnována analýze tisku – reakci říšské vlády na puč, postoj bavorské státní správy k celé události a celkovému zhodnocení sledovaného zpravodajství. Práce také sleduje přesah událostí puče na území Československa a jeho podporu mezi německým obyvatelstvem. Téma je v práci zkoumané na tisku velkých stranických deníku a vybraných regionálních týdeníků a obdeníků. Klíčová slova Adolf Hitler, pivní puč, Německo, 1923, Československo
Abstract v angličtině:
Abstract Master thesis Hitler’s Beer Hall Putsch in 1923 in the Czech period press focuses on the reception of the Hitler’s putch atempt on 9th and 10th of November 1923 in czech and slovak written political press of the 1920‘s. The preliminary part of the thesis is dedicated to the political and the economical developmnet in the postwar Germany between 1918 and 1923. The following two chapters are dedicated to the Hitler‘s youth and early polical career and the München putsch. The second half of the thesis evaluate the reaction of the press to the Hitler‘s putch. It focuses on to the reaction of legitimate bavarian goveremnt and the legitimate german goverment. The press also follows the overlapt of the Münich revolution ant its suppor between some of German nationals in Czechoslovakia. In the analysis will be used daily party’s newspapers as well as small regional newspapers. Keywords Adolf Hitler, Beer Hall Putsch, Germany, 1923, Czechoslovakia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Žaneta Procházková 5.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Žaneta Procházková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Žaneta Procházková 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD. 152 kB