velikost textu

Sociální rehabilitace u lidí s duševním onemocněním: ukončení služby a prevence závislosti na službě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální rehabilitace u lidí s duševním onemocněním: ukončení služby a prevence závislosti na službě
Název v angličtině:
Social rehabilitation of persons with mental illness: termination of this social service and prevention of addiction to this type of social service
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Samuel Plecháček
Vedoucí:
Mgr. Ivana Čihánková
Oponent:
doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
Id práce:
209728
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální rehabilitace, duševní onemocnění, ukončení poskytování sociální služby, závislost na sociální službě, prevence závislosti
Klíčová slova v angličtině:
social rehabilitation, mental illness, termination of social service, addiction to social service, prevention of addiction
Abstrakt:
Anotace Cílem bakalářské práce s názvem Sociální rehabilitace u lidí s duševním onemocněním: ukončení služby a prevence závislosti na službě je v daném rozsahu představit téma sociální rehabilitace s lidmi s duševním onemocněním se zaměřením na ukončení poskytování této služby a na prevenci závislosti na službě během jejího poskytování a pomocí kvalitativního výzkumu zprostředkovat na tuto problematiku pohled zkušených sociálních pracovníků, pracujících v dané službě s touto cílovou skupinou. Práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a empirické. Teoretická část obsahuje pět kapitol zabývajících se postupně vážným duševním onemocněním, dopady tohoto onemocnění na člověka a jeho okolí, sociální rehabilitací, ukončením poskytování sociální služby a závislostí na sociální službě. Empirická část potom zahrnuje šestou kapitolu, jejímž obsahem je analýza rozhovorů se sedmi zkušenými sociálními pracovníky, pracujícími ve službě sociální rehabilitace poskytované lidem s duševním onemocněním, na téma jejich pohledu na problematiku ukončování poskytování služby a prevence závislosti na službě během jejího poskytování.
Abstract v angličtině:
Summary This bachelor thesis titled Social rehabilitation of persons with mental illness: termination of this social service and prevention of addiction to this type of social service aims to describe the topic of social rehabilitation of persons with mental illness with special focus on issue of termination this type of social service and prevention of addiction to this type of service, and also to present a point of view of social workers who are working in social rehabilitation with this target group via a qualitative research. The thesis is divided into two parts – a theoretical and an empirical one. The theoretical part contains five chapters dealing with serious mental illness, impact of this illness to man’s life and his closest people, social rehabilitation, termination of social service and prevention of addiction to social service. The empirical part contains an analysis of the interviews taken with seven respondents who are working in social rehabilitation with persons with mental illness for several years. The interview’s subject was the respondents’ outlook on the issues of termination of social rehabilitation of persons with mental illness and prevention of addiction on this type of social service.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Samuel Plecháček 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Samuel Plecháček 244 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Samuel Plecháček 202 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ivana Čihánková 290 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. David Urban, Ph.D. 360 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavel Roubík, Ph.D. 152 kB