velikost textu

Osoby vystupující na sociálních sítích a jejich vliv na vznik poruchy příjmu potravy u osob středoškolského věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osoby vystupující na sociálních sítích a jejich vliv na vznik poruchy příjmu potravy u osob středoškolského věku
Název v angličtině:
A person acting on the socialnetworks and their influence on the emergence of rating disorders in people of secondary school age
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Monika Frantlová
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Id práce:
209727
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, mentální bulimie, sociální sítě, prevence
Klíčová slova v angličtině:
Eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, social networks, prevention
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Frantlová 1.1 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.79 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 153 kB