velikost textu

Analýza blokovobahenního proudu v oblasti Oltrepo Pavese v Apeninách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza blokovobahenního proudu v oblasti Oltrepo Pavese v Apeninách
Název v angličtině:
Debris flow analysis in the Oltrepo Pavese region in the Apennines
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Fišer
Vedoucí:
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Oponent:
Mgr. Martin Veselý
Id práce:
209720
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Blokovobahenní proud, faktory vzniku blokovobahenních proudů, geomorfologická mapa, topografické profily.
Klíčová slova v angličtině:
Debris flow, Factors of debris flows, Geomorphological map, Topografical profiles.
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá tématem blokovobahenních proudů, jejich systematickým zařazením a analýzou faktorů, jež mají vliv na vznik těchto katastrofických svahových pohybů. Na modelovém území v regionu Oltrepò Pavese v Apeninách na severu Itálie byl dále proveden terénní průzkum jednoho z proudů a zhotovena geomorfologická mapa. Díky digitálnímu modelu terénu (DTM) byly odhadnuty kubatury uvolněných hmot. V rámci práce proběhla i analýza srážkových úhrnů a leteckých snímků s cílem co nejpřesněji datovat jednotlivé vývojově etapy blokovobahenního proudu. Klíčová slova Blokovobahenní proud, faktory vzniku blokovobahenních proudů, geomorfologická mapa, topografické profily.
Abstract v angličtině:
Abstrakt This study deals with the topic of debris flows, their systematic classification and analysis of factors, which have an influence on the occurence of these catastrophic slope movements. A field research of the debris flow was made in the study area in the Oltrepò Pavese region in the Apennines in the northern Italy and then geomorphological map was made. Due to the digital terrain model (DTM) an estimation of entrained mass was made. Also, in the course of the thesis an analysis of rainfall pattern and aerial photographs was made in order to most accurately date each phase of development of the debris flow. Key words Debris flow, Factors of debris flows, Geomorphological map, Topografical profiles.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Fišer 6.05 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petr Fišer 5.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Fišer 389 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Fišer 380 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Veselý 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Radan Huth, DrSc. 153 kB