velikost textu

Molekulární podstata penetrace spermií a jejich membránové fúze s oocytem v rámci oplození u savců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Molekulární podstata penetrace spermií a jejich membránové fúze s oocytem v rámci oplození u savců
Název v angličtině:
Sperm cell penetration and membrane fusion with oocyte during fertilization in mammals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Klimková
Vedoucí:
RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michaela Frolíková, Ph.D.
Id práce:
209712
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fúze membrán, kumulární buňky, akrozomální reakce, chemotaxe, spermie, vajíčko, oplození
Klíčová slova v angličtině:
membrane fusion, cumulus cells, acrosome reaction, chemotaxis sperm, oocyte, fertilization
Abstrakt:
Abstrakt Oplození je proces skládající se z mnoha kroků, které na sebe musejí navazovat a doplňovat se. Spermie jsou schopny oplození až po kapacitaci, hyperaktivaci a po spuštění akrozomální reakce. Vajíčka obklopená kumulárními buňkami naopak vysílají signály k aktivaci a orientaci spermií. Tato práce je zaměřena na nejnovější poznatky rolí kumulárních buněk, tedy tvorbu chemoatraktivních látek a zdali kumulární buňky spouštějí akrozomální reakci po navázání nově objeveného proteinu NYD-SP8. Zdá se, že progesteron indukuje akrozomální reakci a že je nejlepším chemoatraktantem vylučovaným kumulárními buňkami. Dále se zde zabývám fúzí cytoplazmatických membrán spermie a vajíčka, kde jsou potřebné povrchové proteiny jako je Juno a IZUMO1. Klíčová slova: fúze membrán, kumulární buňky, akrozomální reakce, chemotaxe, spermie, vajíčko, oplození
Abstract v angličtině:
Abstract Fertilization is a process involving multiple steps, which are in continuity and complement each other. Spermatozoa become competent to fertilize after capacitation, hyperactivation and acrosome reaction. Oocytes are surrounded by a layer of cumulus cells and give a signals for spermatozoa to activation and orientation. This study focuses on the latest knowledges about a roles of cumulus cells, production of chemoattractants and the possibility that cumulus cells induce the acrosome reaction after binding a novel sperm protein NYD-SP8 to the cumulus. It seems that progesterone induce the acrosome reaction and also is the best chemoattractant secreted by cumulus cells. Next I am focus on gamete fusion including the role of surface proteins such as Juno and IZUMO1. Key words: membrane fusion, cumulus cells, acrosome reaction, chemotaxis sperm, oocyte, fertilization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Klimková 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Klimková 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Klimková 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Frolíková, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. František Půta, CSc. 152 kB