velikost textu

Porovnání motivace dětí pro výběr a zapojení se do fotbalového tréninku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání motivace dětí pro výběr a zapojení se do fotbalového tréninku
Název v angličtině:
Comparison of Children´s Motivation for Choosing and Engaging to Football Training
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Milan Ptáčník
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
PaedDr. Irena Svobodová
Id práce:
209699
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B TVS-ZS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dítě, fotbal, motivace
Klíčová slova v angličtině:
child, football, motivation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Milan Ptáčník 13.04 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 417 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Irena Svobodová 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB