velikost textu

Rozvoj pohybových dovedností u předškolních dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj pohybových dovedností u předškolních dětí
Název v angličtině:
Motor Skills of Preschoolers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Petra Vychopeňová
Vedoucí:
Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Id práce:
209691
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mateřská škola, motorika, pohyb, pohybová průprava, pohybové schopnosti, předškolní věk, růst a vývoj dětí, volný čas, zájmové kroužky
Klíčová slova v angličtině:
Kindergarten, motor skills, movement, physical training, physical abilities, preschool age, growth and development of children, free time, hobbies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Vychopeňová 504 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 533 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Hedvika Novotná 152 kB